Det ble et veldig flott 8.mars-arrangement på Ringerike bibliotek. Fullt hus, musikalske innslag av Øystein Hagen med hans åpenhet om livets utfordringer og gode foredrag av flotte Ringerikskvinner! Takk til Soroptimistene som tok kontakt med oss for et samarbeid rundt kvinnedagen!

Ringerike Soroptimistklubb feiret 8.mars i samarbeid med Ringerike Bibliotek og NovaPro. Det var et innholdsrikt program rundt temaet #MeToo:

  • Introduksjon til tema (Ann Skadsdammen, Ringerike soroptimistklubb)
  • «Fra ungdommens ståsted» (Mette Preston, helsesøster i vgs, Ungdomshelsetjenesten, Ringerike kommune og Hedda Rød Ouassou, elev videregående skole og vara i Ungdomsrådet i Ringerike)
  • «Unge innvandrerkvinner i et likestillingsperspektiv – erfaringer ved sosial tvang/ære» (Bente Krogstad, tidligere seniorrådgiver i Konfliktrådet i Buskerud)
  • «Juridiske spørsmål knyttet til seksuell trakassering» (Ida Mathiesen Hatleberg, Jurist, Høgskolen i Sør-Øst Norge)
    Paneldebatt