NovaPro – kvinnenettverk i Ringeriksregionen og Ringerike bibliotek inviterte 6. juni til en helaften der kvinnelig lederskap sto i sentrum.

Tidligere leder av Norsk sykepleierforbund og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann, holdt et engasjerende foredrag for om lag 110 tilhørere i biblioteket. Temaet var hindringer og muligheter for kvinner som vil bli ledere. Normann sin erfaring er i hovedsak fra offentlig sektor og politikken, med vekt på helsetjenesten. Hun mener at mekanismene for å oppnå makt og innflytelse i helsetjenesten er overførbare til andre sektorer, og til privat virksomhet.

Normann tok oss med på en historisk reise fra likestillingsloven kom for 40 år siden, og hvilken betydning kvinners deltagelse har hatt for byggingen av vårt velferdssamfunn. Norge har kommet langt, men fortsatt er det utfordringer i forhold til kvinners deltakelse i arbeidslivet og ikke minst i lederstillinger.

Hun pekte blant annet på at kvinnehelse er lavt prioritert og at kvinnesykdommer ikke har høy status innen forskning. Muskel- og skjelettplager står for den største årsaken til sykefravær og det er nesten bare kvinner som rammes.  Over 1/3 av kvinnene i den eldste delen av arbeidstakerne er uføre.

Samtidig sendte hun et varsko til kvinnene selv også: 37% jobber deltid, 90% av disse gjør det frivillig og 44% av disse er voksne damer uten omsorg for barn. Dette er et valg kvinner tar, og du blir ikke leder av det! Og det har økonomiske konsekvenser i forhold til din pensjon.

Normann sendte også et tydelig budskap til de som rekrutterer ledere og styremedlemmer: Her trengs det fornyelse! Begynn å se utenfor din egen andedam. Det er ikke tvil, forskning viser at kvinner i ledergruppen har en positiv innvirkning på resultatene i bedriften.

Mange kvinner går inn i stabstillinger og trives med det, men skal du ha reell makt og innflytelse må du inn i stillinger hvor du har resultatansvar og har styring over folk og penger.

Hun oppsummerte med at veien til topps krever synliggjøring av egne resultater og leveranser, ikke gi opp når ukjente oppgaver krever ekstra innsats, skift arbeidsplass hvis du har en dust til sjef, tro på egne forutsetninger, grip de mulighetene som kommer, jobb jevnt og systematisk, gjør deg relevant og tilgjengelig, rekk opp hånda, ta ordet, stå i offentligheten, vær faglig kompetent, bruk mentor, veileder eller coach og velg riktig partner.

Hun oppfordret kvinnene i Ringeriksregionen til å ta utfordringen hvis anledningen byr seg. «Bare å si ja! – det meste ordner seg»

Etter foredraget ble kvelden avsluttet med lystig Hønefossrevy på Gledeshuset.