Juryen har enstemmig kåret Marte Helleseter Hval og Guro Helleseter til årets kvinnelige forbilde.

Begrunnelsen er:

Marte og Guro er to unge kvinner som i 2012 etablerte Showskolen AS. De har utviklet denne til en levedyktig bedrift. De har på grunnlag av sine egne talent bygget opp en musikk-, dans og teaterskole, en lokal arbeidsplass med flere ansatte. De har utviklet et kulturtilbud til glede for folk i alle aldre i regionen.
I Ringeriksregionen er det stor oppmerksomhet på behovet for vekst av arbeidsplasser i årene som kommer. Andelen kvinnelige gründere er lav i Norge. Marte og Guro viser vei og er foregangskvinner som har hatt mot til å etablere en virksomhet, vist stayerevne og engasjement for å skape noe nytt.  De er forbilder for andre jenter som tørr i fremtiden.

Hønefoss 17.januar 2019

Hilde Brørby Fivelsdal, Lena Fossheim, Iselin Huseby, May Janne Botha Pedersen, Unn Teslo.