Årets kvinnelige forbilde i Ringeriksregionen skal kåres for syvende gang på Lillelørdag 5.april. Hele 34 verdige kvinner har blitt nominert, av disse har juryen plukket ut fem finalister som alle fremstår som gode forbilder gjennom sitt engasjement. Her kan du bli bedre kjent med en av de, Christina Smeby.

Christina er nominert på bakgrunn av hennes arbeid og entusiasme med fremmedspråklige hjemmeværende kvinner. Hun har mange års erfaring med å bistå fremmedspråklige ut i arbeidslivet, og er i dag daglig leder for Moving Mamas på Jevnaker. En organisasjon som jobber for å inkludere og integrere innvandrerkvinner i norsk arbeidsliv. Organisasjonen lærer bort søm og kantinedrift, og har et eget utdanningsprogram for introduksjon til arbeidslivet og nettverksbygging. De selger egenproduserte varer gjennom nettbutikk og butikk på Jevnaker. Deres visjon er «Muligheter, inntekter og arbeid – for alle kvinner».

Christina beskrives som en pådriver i dette arbeidet. Hun brenner for at fremmedspråklige hjemmeværende kvinner skal ha en meningsfull hverdag og et arbeid å gå til. Hun ses på som en positiv rollemodell; faglig sterk, omsorgsfull og med et engasjement som smitter over på kollegaene og kvinnene hun underviser. Christina kan vise til gode resultater innen undervisning og norskopplæring. Hun beskrives som et «vinnende vesen» og en person som tør å snakke åpent om temaer som fremdeles oppfattes som tabu.

Juryen mener Christina gjennom sitt engasjement fremmer en spesielt viktig side av kvinnesaken som fremdeles er underkommunisert i samfunnet. Seks av ti innvandrerkvinner står i dag utenfor norsk arbeidsliv – dette er ikke sosialt bærekraftig. Flere innvandrerkvinner i arbeid vil ikke bare være viktig for den enkelte og styrke den enkeltes integrering, det vil også være en styrke for arbeidslivet og samfunnet i sin helhet. Et kvinnenettverk handler om tilhørighet og mestring for kvinner – alle kvinner.

Kjøp billetter til Lillelørdag her