Årets kvinnelige forbilde i Ringeriksregionen skal kåres for syvende gang på Lillelørdag 5.april. Hele 34 verdige kvinner har blitt nominert, av disse har juryen plukket ut fem finalister som alle fremstår som gode forbilder gjennom sitt engasjement. Her kan du bli bedre kjent med en av de, Geirhild Snildal Engen.

Foto: Ingrid Hansen

Geirhild er nominert for hennes utrettelige arbeid for kvinners rettigheter og plikter i Forsvaret. Hun har over 30 års erfaring fra Forsvaret, og er i dag stabsoffiser med graden oberstløytnant ved Nato-hovedkvarteret SHAPE – Supreme Headquarters Allied Powers Europe – som ligger i Mons i Belgia.

Hun beskrives som en flott rollemodell og påvirker, og en person som er opptatt av rettferdighet. Hun anerkjennes for sin kompetanse innen organisasjonsutvikling, og er administrator for Facebook-gruppen «Kvinner i forsvaret – veien blir til hvis vi går». Gruppen er for militært ansatte kvinner i Forsvaret og andre etater i Forsvarssektoren; en lukket gruppe som beskrives med «stor takhøyde».

I 2016 mottok Geirhild Forsvarets likestillingspris fordi hun gjennom hele sin karriere har arbeidet aktivt og målrettet for likestilling. Hun beskrives som en person som har utfordret og tatt krevende diskusjoner, og kollegaer opplever henne som engasjerende og inspirerende.

Juryen mener Geirhild har gjort en ekstraordinær innsats som har utgjort en forskjell for kvinner i Forsvaret i Norge. Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche uttalte at «Man should be trained for war and women for the recreation of the warrior». Sitatet illustrerer hvordan det militære Forsvaret tradisjonelt har vært en mannsdominert institusjon preget av maskuline verdier. Selv om Norge, som et av de ledende landene i NATO, ga kvinner full yrkesmessig likestilling i Forsvaret i 1985, så vet vi at mange kamper om integrasjon og likeverd har blitt kjempet etter denne tid. På enkelte områder kjempes det enda. Det hjelper lite med formell likestilling dersom vi ikke har kvinner som tar den daglige kampen, kvinner som «står i det» – dette gjør Geirhild, og det gjør henne til et forbilde.

Kjøp billetter til Lillelørdag her