Årets forbilde, er en kvinne som har vist utrolig styrke, utholdenhet og vilje. Hun har brutt tabuer ved å snakke om «fasadelivet»; et liv altfor mange lider under i dagens samfunn. Hun har delt åpent om et dobbeltliv preget av skam og smerte. Fin fasade og fast jobb på den ene siden; rusmisbruk og opplevelsen av håpløshet på den andre siden.
Juryen mener Line fremstår som et forbilde ved å stå åpent og ærlig frem med sin historie. Hun deler raust av egne erfaringer, noe som formidler håp til de mange som trenger det. Åpenhet om et så vanskelig og personlig tema er krevende, det kan lett oppleves fordømmende. Line har derfor vist stort mot ved sin åpenhet, og det må ha «kostet» – spesielt på et lite sted.

Line er kvinnen som har vist at det er mulig å omforme håpløshet til håp og motløshet til mot. Hun har vunnet tilbake det som syntes tapt; både familien og selvverd. Hun har vunnet «kampen mot skammen»; en kamp mange kvinner står i hver dag. Noen ganger resulterer denne kampen i rusmisbruk, i andre tilfeller psykiske lidelser eller selvforakt. Line viser at det finnes håp og muligheter – for det er hun et forbilde som for mange utgjør en forskjell.

Juryen besto av: Lena Fossheim, Hilde Brørby Fivelsdal, Anja Stenslette, May Janne Botha Pedersen og Anne Cathrine Frøstrup