Endelig har vi fått på plass en ny runde med kurs i styrearbeid! Og vi er så heldige å bli kurset av den svært erfarne, Inger Marie Ellingsen. 

Tid: Styrearbeidkurset går over to kvelder: 

24.oktober og 7.november kl.17.30 -20.30 

Sted: USN i bygget som heter Luna (høyre side av veien i 1.etasje i studentblokka), Bredalsveien 16. 

Kursavgift: kr 990,- for medlemmer kr 1200,- for ikke-medlemmer. 

Påmeldingsfrist 17.10. 

Påmelding til post@novapro.no og betaling av kursavgift til kontonr: 2230 27 34600 

Et styrekurs gir en god forståelse for hvilke roller det er i styrearbeidet og dets oppgaver. Rollene er eiere, styret, daglig ledelse, ansattvalgte og administrasjon. Men hvilke tema skal behandles i styret og generalforsamling? Og hvilke forpliktelser har du, hvem har ansvar, hvilke lovverk, hva er nyttig og god strategi og ikke minst hvordan kan styret bidra til sunn økonomi? Hva kan den enkelte bidra med? Relevante caser. Hvordan kan man benytte styret til å nå virksomhetens mål? Hvordan være i posisjon til å ta på seg styreverv?  

Kurset er inndelt i følgende moduler. 

 1. Grunnleggende styrearbeid:
  Grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeid. Her får du vite hva som er styrets oppgaver, roller og myndighet i selskapet. Du får også en innføring i den økonomiske risikoen, lover og regler. 
 1. Daglig leder og styret:
  Daglig leders rolle, økonomiske ansvar, rapporteringsplikt, innhold og frekvens, og det personlige erstatningsforholdet i et AS. 
 1. Styremøte og økonomi: 
  Gjennomføring av styremøte med agenda, protokoll, lover og formalia.
  Oppgavene til dem som sitter i styret, rapporterer til styret, eller er styresekretær. I tillegg har studieenheten en introduksjon til økonomi- og regnskapsfaget. Strategi og digitalisering. 
 1. Praktisk styrearbeid med sjekklister, tips og råd. 

For deg som er interessert i styrearbeid eller er eier, observatør, styresekretær, styremedlem, styreleder og daglig leder. Dersom du er med i et lag eller en forening borettslag kan du ha glede av kurset, fordi det gir innsikt i hva man må ta hensyn til dersom man er medlem av et styre.

Meld deg på styrekurs for å få innsikt og forståelse for styrearbeid! 

Kursholder Inger Marie Ellingsen er daglig leder av Styre og Ledelse AS der hun har ansvaret for den totale driften i tillegg til å være foreleser og rådgiver. Hun er utdannet cand. mag. fra Universitet i Oslo, har en master i management fra BI, samt ettårig pedagogisk utdanning. Inger Marie Ellingsen har også omfattende leder- og arbeidserfaring fra Telenor og media. Inger Marie er lærer på NooA. Hun har også utviklet dette kurset, og vi ser frem til å øke vår kompetanse rundt styrearbeid med Inger Marie som vår kursholder!