Mentale muskler! – et foredrag med Line Sortehaug Grønlie

I 2022 ble Line Sortehaug Grønlie kåret til årets kvinnelige forbilde i Ringeriksregionen. NovaPro inviterer til en kveld på ByLab hvor vi blir bedre kjent med Line, hennes historie og hvordan hun bruker sine erfaringer til å gjøre en forskjell.

Line har vist utrolig styrke, utholdenhet og vilje. Hun har brutt tabuer ved å snakke om «fasadelivet»; et liv altfor mange lider under i dagens samfunn. Hun har delt åpent om et dobbeltliv preget av skam og smerte. Fin fasade og fast jobb på den ene siden; rusmisbruk og opplevelsen av håpløshet på den andre siden. Line fremstår som et forbilde ved å stå åpent og ærlig frem med sin historie. Hun deler raust av egne erfaringer, noe som formidler håp til de mange som trenger det.

Enkel servering.

Kurs i styrearbeid

Hele 25 kvinner fra et bredt spekter av bransjer, og med svært variert erfaring innen styrearbeid, deltok på NovaPro sitt styrearbeidskurs.
En intensiv og interessant kveld godt ledet av Inger Marie Ellingsen, daglig leder i Styre og Ledelse AS. Kurset ble delt opp i 4 moduler, og avsluttet med quiz. Deltagerne fikk med seg alt av kursmateriell samt et diplom siste kvelden.

Kurset ble inndelt i følgende moduler. 

 1. Grunnleggende styrearbeid:
  Grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeid. Her får du vite hva som er styrets oppgaver, roller og myndighet i selskapet. Du får også en innføring i den økonomiske risikoen, lover og regler. 2.
 2. Daglig leder og styret:
  Daglig leders rolle, økonomiske ansvar, rapporteringsplikt, innhold og frekvens, og det personlige erstatningsforholdet i et AS. 
 3. Styremøte og økonomi: 
  Gjennomføring av styremøte med agenda, protokoll, lover og formalia.
  Oppgavene til dem som sitter i styret, rapporterer til styret, eller er styresekretær. I tillegg har studieenheten en introduksjon til økonomi- og regnskapsfaget. Strategi og digitalisering.
 4. Praktisk styrearbeid med sjekklister, tips og råd.

Styret i NovaPro tror og håper dette ga mange av deltagerne pondus og ønsket kompetanse til å ta med seg inn i eksisterende styrearbeid, eller til å våge seg ut på arenaen. Vi takker en erfaren og dyktig foredragsholder for arbeidet, og til de mange deltagerne – lykke til på reisen videre i styrearbeidet! Husk at vi har en kandidatliste her hvor du kan registrere deg og din interesse for styrearbeid.