Hele 25 kvinner fra et bredt spekter av bransjer, og med svært variert erfaring innen styrearbeid, deltok på NovaPro sitt styrearbeidskurs.
En intensiv og interessant kveld godt ledet av Inger Marie Ellingsen, daglig leder i Styre og Ledelse AS. Kurset ble delt opp i 4 moduler, og avsluttet med quiz. Deltagerne fikk med seg alt av kursmateriell samt et diplom siste kvelden.

Kurset ble inndelt i følgende moduler. 

 1. Grunnleggende styrearbeid:
  Grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeid. Her får du vite hva som er styrets oppgaver, roller og myndighet i selskapet. Du får også en innføring i den økonomiske risikoen, lover og regler. 2.
 2. Daglig leder og styret:
  Daglig leders rolle, økonomiske ansvar, rapporteringsplikt, innhold og frekvens, og det personlige erstatningsforholdet i et AS. 
 3. Styremøte og økonomi: 
  Gjennomføring av styremøte med agenda, protokoll, lover og formalia.
  Oppgavene til dem som sitter i styret, rapporterer til styret, eller er styresekretær. I tillegg har studieenheten en introduksjon til økonomi- og regnskapsfaget. Strategi og digitalisering.
 4. Praktisk styrearbeid med sjekklister, tips og råd.

Styret i NovaPro tror og håper dette ga mange av deltagerne pondus og ønsket kompetanse til å ta med seg inn i eksisterende styrearbeid, eller til å våge seg ut på arenaen. Vi takker en erfaren og dyktig foredragsholder for arbeidet, og til de mange deltagerne – lykke til på reisen videre i styrearbeidet! Husk at vi har en kandidatliste her hvor du kan registrere deg og din interesse for styrearbeid.