Årets kvinnelige forbilde i Ringeriksregionen kåres for åttende gang på LilleLørdag 22. mars. Hele 15 verdige kvinner har blitt nominert fra Hole, Ringerike, Jevnaker og Modum. Av disse har juryen plukket ut fem finalister som alle fremstår som gode forbilder gjennom sin ekstraordinære innsats og sitt engasjement. Her kan du bli bedre kjent med to av de, Anne Jørgensen og Laila Løvhøiden, som sammen er finalister i kåringen.


Anne og Laila er nominert for sitt engasjement for faget geodesi og deres innsats for å skape en forståelse for betydningen av dette ovenfor FNs medlemsland. Geodesi er vitenskapen om endringer i jordens form, bevegelse og tyngdefelt. Kunnskap om hvordan jorda forandrer seg danner grunnlaget for forskning på klima og havnivå, landheving, for all kartlegging, bruk av satellitter, for navigasjon og andre posisjonstjenester slik som GPS i mobilen.

I en tid hvor klimaendringer står sentralt, er kunnskap om disse endringene essensielt både for å skape forståelse og beslutningsgrunnlag for fremtidige tiltak. I over ti år, har Anne og Laila fra Kartverket jobbet for å få FNs medlemsland til å ta ansvar og forplikte seg til å samarbeide om geodesi. De har lykkes med å nå fram med sitt budskap til FN og Verdensbanken gjennom å formidle kunnskap, bygge nettverk og være utholdende.

Å få frem hvor viktig det er med kunnskap om jorda utgjør en forskjell i klimakrisen vi står i; Anne og Laila viser et brennende engasjement og legger ned en ekstraordinær og personlig innsats for å nå frem med budskapet – for dette er de forbilder.

Billetter til LilleLørdag kan du kjøpe her. Foto: Guro Voss Gabrielsen