Årets kvinnelige forbilde i Ringeriksregionen kåres for åttende gang på LilleLørdag 22. mars. Hele 15 verdige kvinner har blitt nominert fra Hole, Jevnaker, Ringerike og Modum, av disse har juryen plukket ut fem finalister som alle fremstår som gode forbilder gjennom sitt ekstraordinære innsats og engasjement. Her kan du bli bedre kjent med en av de, Birgith Plant

Birgit er nominert som kandidat til «årets kvinnelige forbilde» for den fantastiske jobben hun gjør for Røde Kors Barnehjelpen i Modum. Hun har vært medlem i Modum Røde Kors i over 40 år og er med dette æresmedlem. I tillegg er hun primus motor for Røde Kors Barnehjelpen, som hun har ledet i 30 år.

Barnehjelpen støtter vanskeligstilte familier med lavere inntekt eller andre utfordringer. Hver jul gir barnehjelpen ut matkasser til de som trenger det mest, med god hjelp av lokalt næringsliv og private givere. Birgit skaper en giverglede i lokalsamfunnet, aller best liker hun å sende en personlig takk til alle som gir. Hun sier selv at givergleder gjør at hun føler seg både heldig og takknemlig, men det er vel lokalsamfunnet som best kan karakteriseres som dette i lys av Birgits bidrag over lang tid.

Birgits hjerte brenner for å hjelpe andre og spesielt de som har litt andre behov og som ikke har så store ressurser privat. Gjennom sitt engasjement og ekstraordinære innsats utgjør hun en forskjell for mange – for det er hun et forbilde.

Kjøp billetter til LilleLørdag her. Foto: Eli Bondlid