Årets forbilde, er ei jente med stort mot og engasjement. Hun deler egne erfaringer og bidrar til å spre kunnskap om en kvinnesykdom det har vært alt for lite fokus på i alle år. Med sin åpenhet bidrar hun til å rive ned tabuer og øke kunnskapen blant helsepersonell og befolkningen for øvrig, noe juryen tror vil bidra til at flere får bedre og mer hjelp fremover.

Utredninger viser at det fortsatt er store kunnskapshull og manglende oppmerksomhet på flere områder innenfor kvinnehelse i Norge. Når sykdommen i tillegg dreier seg om tradisjonelt tabubelagte temaer som underliv og mensen viser det seg at publikasjonene er enda færre. Endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene, men er likevel lite kjent. Anja Stenslette har tatt ansvar og gjort noe med dette.

Anja er sterkt engasjert på nasjonalt nivå sammen med Endometrioseforeningen i å få kunnskap om sykdommen ut til spesielt unge jenter, kvinner, helsepersonell og politikere. Et mål er å få mer informasjon inn i pensum på skoler og på helsestasjonene i Norge. Informasjonsfilmen «Blodig alvor» er ett av flere virkemidler som er laget og hvor Anja er sentral i innhold og produksjon.

Juryen mener Anja Stenslette er en meget verdig vinner av prisen som Årets kvinnelige forbilde 2019.

Juryen besto av: Lena Fossheim, Hilde Brørby Fivelsdal, Marte Helleseter Hval, Guro Helleseter, May Janne Botha Pedersen og Unn Teslo.