Årets forbilde 2015

BEGRUNNELSE FOR TILDELELSEN

Uansett hva vi bruker våre liv til, er gode forbilder noe å strekke seg etter. Anne Marie Thomle Brager er stemt frem, og kåret av juryen til Årets forbilde 2015.

Da det stormet som verst rundt Hønefoss sykehjem kom Anne Marie inn, og i løpet av kort tid skapt ro og glede for ansatte, pasientene, pårørende og venneforeninger. Hun elsker å være leder. Hun er faglig dyktig og har en godhet for mennesker som man sjelden finner maken til. Anne Marie er driftig og hun søker gode løsninger i samhandling med medarbeidere og pasienter. Hun er uredd og endringsvillig, og med klar og tydelig strategi har hun bidratt til økt trivsel og arbeidsglede på Hønefoss sykehjem.

Anne Marie er raus med sin kunnskap, og deler erfaringer med både nye og gamle kollegaer. Man kan alltid få et godt råd hos henne. Å skape visjoner og formidle disse på en engasjerende og troverdig måte er kanskje den vanskeligste og viktigste oppgaven for en leder. Å håndtere dette i en organisasjon som har hatt et negativt fokus krever en leder som er sikker og trygg på seg selv og sin arbeidsmetodikk. Anne Marie har stått frem og vist vei med godt lederskap. Det er gjort med driftighet, medmenneskelighet og med bred involvering av alle berørte. Hun har gjort mer enn man kan forvente, til det beste for de ansatte og hjemmet til 63 mennesker med familier.

Anne Marie er også enhetsleder ved Austgjord, ansvarlig for hjelpemiddelsentralen og engasjerer seg lokalt som leder for Ytre Ådal sanitetsforening