Årets forbilde 2017

Iselin Huseby

2017

Iselin har i ung alder tatt et aktivt samfunnsansvar ut over det som kan forventes. Hun viser i konkrete handlinger sitt engasjement for å gjøre en ekstraordinær innsats for medmennesker. Hun viser mot og vilje til å ta et stort ansvar gjennom å etablere og følge opp hjelpeprosjekter for barn og voksne i Tanzania og Kenya. Hun har stiftet «Time to Act» som fremstår profesjonelt med tydelig verdigrunnlag og åpenhet mellom henne som initiativtaker og faddere/givere. Dette gjør hun i tillegg til å være student i Norge. Hun vil, hun tør, hun gjør og det på en forbilledlig måte.