Årets forbilde 2014

Kathrine Dahle Wavold gikk bort i mars 2015.

Besøk fra vennskapsby, 20 år etter.

BEGRUNNELSE FOR TILDELELSEN

Kathrine Dahle Wavold fikk brystkreft i ung alder og har vært gjennom mange krevende år med tøffe cellegiftkurer og strålebehandlinger. I stedet for å «legge seg ned» og gi opp,
er Kathrine en entusiastisk ildsjel og pådriver for den lokale Rosa sløyfe-aksjonen.

Målet hennes er å vise solidaritet med de som rammes av sykdommen. Hun ønsker å øke kunnskapen om brystkreft og gi støtte til forskning og prosjekter knyttet til sykdommen. Kathrine har i all offentlighet stått frem i nasjonal presse for å fronte kreftsaken, og gjennom dette bidratt til at mange har fått mer kunnskap om kreft generelt, rekonstruksjon og satt ord på alle følelsene og tankene hun har hatt. Hun har vært åpen om at hun har vært redd, men likevel klart å løfte helsepersonell og omsorgspersoner rundt seg og hedret dem. Katrine er bevisst på å gi positiv tilbakemelding til Ringeriksregionen. Gjentatte ganger har hun rost Vestre Viken og Ringerike sykehus spesielt, i nasjonal presse. Det å klare å se og løfte frem andres jobb og innsats når man kjemper sin egen kamp er imponerende, og gjør henne derfor til et flott forbilde.