Årsmøter i NovaPro.

Årsmøte 2023 avholdes på ByLab Hønefoss 22.mars. Her er sakspapirene:

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Teams 4.oktober 2022. Her er sakspapirer og protokoll:

Årsmøte 2022 ble avholdt på ByLab Hønefoss 16.mars. Her er sakspapirene og protokoll:

Årsmøte 2021 ble avholdt 24.mars kl. 18.00 som nettmøte. Her er sakspapirene:

Årsmøte 2020 ble avholdt 12.mai kl. 19.00 som nettmøte. Her er sakspapirene:

 

Årsmøte 2019 ble avholdt 20.mars kl 18.30 i Kulturstiftelsen Fengselet. Her finner du sakspapirene.

Årsmøte 2018 ble avholdt 14.mars kl 18.00 i kantinen til Sparebank1 Ringerike Hadeland. Her finner du alle sakspapirene og protokollen fra møtet.