Årsmøte 2023 avholdes 22.februar på ByLab Hønefoss.
Etter årsmøtet får vi en presentasjon av ByLab Hønefoss ved byvert Liv Gravdahl.