Vi gjentar suksessen fra sist nettverkskveld: Helt uten program, helt uten agenda – men med et godt formål! Bli bedre kjent! Vi møtes på Værket Industribar i Stabellsgt 2 kl.19