Novapro vil skape en inspirerende møteplass, en arena for kompetanseheving og motivasjon og et nettverk for profesjonell utveksling. NovaPro er åpent for alle som har tilknytning til Ringeriksregionen, som enten bor eller jobber her, og som kjenner en tilhørighet til det nettverket står for.