HVA ER NOVAPRO

Vi jobber for at kvinner tar en naturlig plass «ved bordet», i samfunnet generelt og innenfor arbeidsliv og lederskap spesielt, med egen stil og tilnærming. Vi vil gjøre det slik vi gjør det best. Vi vil skape en inspirerende møteplass, en arena for kompetanseheving og motivasjon og et nettverk for utveksling.

Kvinnelige deltakere i Novapro

NovaPro er åpent for alle som har tilknytning til Ringeriksregionen (Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad og Ringerike kommuner), som enten bor eller jobber her, og som kjenner en tilhørighet til det nettverket står for.

Fra vedtektene

  • Foreningen skal arbeide for å bedre balansen mellom menn og kvinner der beslutninger tas.
  • Foreningen skal arbeide for å identifisere, synliggjøre og ta i bruk de kvinnelige ressursene i Ringeriksregionen hvor vi deler, styrker, løfter og heier på hverandre.
  • Foreningen skal være et åpent delingsnettverk hvor kvinner øker trygghet og tro på egne ferdigheter. En arena der vi blir kjent med og tar i bruk hverandres kompetanse.
  • Foreningen er en frittstående og partipolitisk nøytral forening.
    Foreningen skal være ansvarlig for kåringen av Årets kvinnelig forbilde i Ringeriksregionen.
VEDTEKTER

HVA VÅRE MEDLEMMER SIER

For meg er NovaPro et faglig og sosialt nettverk i regionen jeg bor. I NovaPro har jeg møtt nye mennesker, og jeg får ny kunnskap og faglig påfyll gjennom gode foredrag og diskusjoner med engasjerte mennesker. Er glad for å kunne være en del av nettverket.

Våre medlemmer Anne Kristin Aurstad Nordås - Bane NOR

NovaPro er en arena for kvinner som kan og kvinner som vil! Dyktige kvinner deler sine erfaringer og tips og dialogen er alltid åpen. Bli med du også!

Våre medlemmer Veronica Lund - Certified Trainer - Process Communication

For meg er NovaPro en spennende og hyggelig møteplass lokalt der kvinner fra ulike fagmiljø blir kjent, utveksler erfaringer og kunnskap. Nettverket bygger relasjoner og bidrar slik til utvikling av regionens identitet «Vi på Ringerike».

Våre medlemmer Ellen Grønlund - Utviklingsdirektør - Tronrud Eiendom

VÅR HISTORIE

Kvinnenettverket NovaPro ble initiert i 2014 av fem Ringerikskvinner. Dette var Linda Moholdt Nordgården, Ann Kristin Støvern, Nan Rogstad, Janniche Larssen Bockmann og Tone Reneflot Thoresen. De grunnla nettverket og satte i gang arrangement, kåringen av årets kvinnelige forbilde, nettside, facebookgruppe mm. Etter to års drift var det behov for å gjøre noen varige endringer som sikret nettverkets videre liv. NovaPro ble derfor med i lnnovasjonsløft sitt innovasjonsprogram og den prosessen endte med en løsning hvor foreningen NovaPro – kvinnenettverk i Ringeriksregionen ble stiftet 14.februar 2017.

chart_icon

2014 NovaPro ble initiert

chart_icon

110 NovaPromedlemmer

chart_icon

6 x Årets kvinnelige forbilde

chart_icon

818 NovaPro-følgere på Facebook

STYRET

Styremedlem

Styremedlem
Tone Reneflot Thoresen


Leder : 975 36 463

Styremedlem

Styremedlem
Lena Jeanette Fossheim


Mob : 959 26 464

Styremedlem

Styremedlem
Gro-Helene Skalstad


Mob. : 928 34 067

Styremedlem

Styremedlem
Anne Kat Håskjold


Mob. : 456 65 339

Styremedlem

Styremedlem
Lina-Maria Linge


Mob : 993 64 349

Styremedlem

Styremedlem
Marianne Mortensen


Mob. : 415 19 782

Styremedlem

Styremedlem
Lena Rokstad


Mob : 901 83 361