Bli en aktuell kandidat til et styre

NovaPro tilbyr alle medlemmer å stå på en styrekandidatliste.

Formål med listen

  • Øke andelen kvinnelige styrekandidater i Ringeriksregionen
  • Gjøre det enklere for valgkomiteer/andre som skal finne nye styrekandidater
  • Gjøre kjent flere av de som ønsker å være styrekandidater og gjennom det sikre en større bredde i styrekandidatutvalget i regionen.

Ønsker du å være en kandidat til et styre?

Alle som er medlem av NovaPro kan laste ned skjema for utfylling (se under) og sende inn til post@novapro.no eller ta kontakt for å få tilsendt skjema.

Nedlastet/tilsendt skjema fylles ut av medlemmet som melder seg selv på ved å sende informasjonen til NovaPro. Ved innsendelse samtykker kandidaten til bruk av opplysningene etter personvernloven § 8.

Skjema styrekandidat

Trenger du en kvinnelig kandidat til styret?

NovaPro har en oversikt over medlemmer som ønsker å være aktuell for styrer i Ringeriksregionen.

Oversikt sammen med skjema for hver enkelt kandidat hvor det er oppgitt relevant informasjon, kan mottas ved å sende en henvendelse til post@novapro.no.

Viktig!

  • NovaPro gjør ingen vurdering av evt. egnede kandidater, men sender alltid ut hele listen og alle skjemaene til den som spør.
  • Det er kun den informasjonen som kandidaten selv har oppgitt som frigis.