Et nettverk og en møteplass

Er en arena der profesjonelle og engasjerte yrkesaktive kvinner skal yte og nyte!
NovaPRO er et nettverk og en møteplass for profesjonelle kvinner som driver eller ønsker å starte egen virksomhet, kvinnelige ledere i næringslivet, offentlig sektor og organisasjonslivet.

NovaPro skal arbeide for å bedre balansen mellom menn og kvinner der beslutninger tas. Arbeide for å identifisere, synliggjøre og ta i bruk de kvinnelige ressursene i Ringeriksregionen hvor vi deler, styrker, løfter og heier på hverandre.

STYRET

Styremedlem

Styremedlem
Tone Reneflot Thoresen


Leder : 975 36 463

Styremedlem

Styremedlem
Gro-Helene Skalstad


Mob. : 928 34 067

Styremedlem

Styremedlem
Lena Rokstad


: 901 83 361

Styremedlem

Styremedlem
Ingvild Magnus Haraldsen


Mob. : 401 02 588

Styremedlem

Styremedlem
Lina Maria Linge


: 993 64 349

Styremedlem

Styremedlem
Lena Jeanette Fossheim


: 959 26 464

Styremedlem

Styremedlem
Tiril Beatrix Uglum


Mob. : 413 24 310

Årsmøter

Referater og annen informasjon fra NovaPro.