Et nettverk og en møteplass

Er en arena der profesjonelle og engasjerte yrkesaktive kvinner skal yte og nyte!
NovaPRO er et nettverk og en møteplass for profesjonelle kvinner som driver eller ønsker å starte egen virksomhet, kvinnelige ledere i næringslivet, offentlig sektor og organisasjonslivet.

NovaPro skal arbeide for å bedre balansen mellom menn og kvinner der beslutninger tas. Arbeide for å identifisere, synliggjøre og ta i bruk de kvinnelige ressursene i Ringeriksregionen hvor vi deler, styrker, løfter og heier på hverandre.

STYRET

Styremedlem

Styremedlem
Tone Reneflot Thoresen


Leder : 975 36 463

Styremedlem

Styremedlem
Gro-Helene Skalstad


Mob. : 928 34 067

Styremedlem

Styremedlem
Lena Rokstad


Mob. : 901 83 361

Styremedlem

Styremedlem
Anne Kat Håskjold


Mob. : 456 65 339

Styremedlem

Styremedlem
Lina Maria Linge


Mob. : 993 64 349

Styremedlem

Styremedlem
Lena Jeanette Fossheim


Mob. : 959 26 464

Styremedlem

Styremedlem
Marianne Mortensen


Mob. : 415 19 782

Årsmøter

Referater og annen informasjon fra NovaPro.