Anne Kristin Aurstad Nordås

For meg er NovaPro et faglig og sosialt nettverk i regionen jeg bor. I NovaPro har jeg møtt nye mennesker, og jeg får ny kunnskap og faglig påfyll gjennom gode foredrag og diskusjoner med engasjerte mennesker. Er glad for å kunne være en del av nettverket.