Ellen Grønlund

For meg er NovaPro en spennende og hyggelig møteplass lokalt der kvinner fra ulike fagmiljø blir kjent, utveksler erfaringer og kunnskap.

Nettverket bygger relasjoner og bidrar slik til utvikling av regionens identitet «Vi på Ringerike».